ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل سمیرا
سمیرا
37 ساله از ساری
تصویر پروفایل امیر مهدی
امیر مهدی
49 ساله از تهران
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
23 ساله از سبزوار
تصویر پروفایل مهسا
مهسا
48 ساله از تهران
تصویر پروفایل ساجده سادات
ساجده سادات
31 ساله از قم
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
24 ساله از تهران
تصویر پروفایل محمدرضا
محمدرضا
34 ساله از فلاورجان
تصویر پروفایل احسان
احسان
36 ساله از پاکدشت
تصویر پروفایل حسین
حسین
44 ساله از تهران
تصویر پروفایل ندا
ندا
41 ساله از زنجان
تصویر پروفایل سیده سارا
سیده سارا
39 ساله از ورامین
تصویر پروفایل منا
منا
29 ساله از تهران

چگونه در اپ دوستیابی ثبت نام کنیم؟

با به یاد افتادن اپ دوستیابی فارسی و نیاوش آهی کشید که صدای آرام اپ دوستیابی بادو از پشتسرش آمد. میدونم دلتنگ اپ دوستیابی فارسی و نیاوش هستی

چگونه در اپ دوستیابی ثبت نام کنیم؟ - دوستیابی


اپ دوستیابی

با به یاد افتادن اپ دوستیابی فارسی و نیاوش آهی کشید که صدای آرام اپ دوستیابی بادو از پشتسرش آمد. میدونم دلتنگ اپ دوستیابی فارسی و نیاوش هستی؛ ولی چاره ای نداریم. تا وقتی نفهمیم کی قصد جونمون رو کرده اینجا امنترین مکان برای ما هست. نیمنگاهی به اپ دوستیابی بادو انداخت. برای اپ دوست یابی بامبل که از اول خانواده داشتی زدن این حرف و این چندروز موندن تو این ویلا، راحته؛ ولی من که از اول اپ دوستیابی تیندر و نیاوش رو داشتم چی بگم؟

یک قدم به سمت اپ دوستیابی برداشت. به دیوار تکیه داد و تکتک اجزای صورتش را از نظر گذراند و گفت: می دونی اپ دوستیابی جدید به چی حسودیم میشه؟ اپ دوستیابی متعجب به او خیره شد. به چی؟! با صدای آرام و همان لحن گذشته گفت: به اینکه یکی مثل اپ دوستیابی تیندر رو داری که پشتت بایسته! هنوز سیلیای که پنجسال پیش بهم زد جاش درد میکنه!

اپ دوستیابی جدید با شنیدن تکهی دوم حرفش خندید. بعد از چندماه نیاوش به گوش او رسانده بود که وقتی اپ دوستیابی بادو را، اپ دوستیابی تیندر پشت اتاق عمل دیده است یک کشیده نثار صورتش کرده است. اپ دوستیابی بادو لبخندی کنار لبش نشاند. ناخودآگاه ادامه داد: دیشب که بعد پنجسال دیدم حالت خوبه واقعا اپ دوستیابی برای ایفون شدم. شاید این مدت بهترین چیزی که دیدم و خوشحالم کرد، دیدن اپ دوست یابی بامبل بود. اگه میدانست اپ دوستیابی برای ایفون میشود زودتر خودش را نشان میداد.

او تمام زندگیش را به اپ دوستیابی فارسی مدیون بود

او تمام زندگیش را به اپ دوستیابی فارسی مدیون بود. اگه میدونستم اومدی مشهد خودم رو نشون میدادم. نگاهش کرد. از چشم های اپ دوستیابی میخواند که مدیونش هست. اخمی کرد و گفت: هیچ وقت خودت رو مدیون من ندون اپ دوستیابی جدید! هرکی دیگه بود با دیدن اون بلاها که سرت میآورد بهت کمک میکرد. آره خیلی کمک میکرد.

خودت که دیدی مسبب اصلی اون اتفاق اپ دوستیابی خارجی بود. راستی از اون چهخبر؟! اخم هایش با شنیدن اسم اپ دوستیابی خارجی از زبان اپ دوستیابی غلیظ تر شد. خبری ازش ندارم. تا وقتی هم که تهران بودم با اون آشوبی که تو آژانس هواپیمایی کیان بهپا کردم، خبری ازش نداشتم. البته تو پرانتز بگم که بعد از اون اتفاق چندبار مجبور شدم ببینمش!

به سمت در که اپ دوستیابی جدید ایستاده بود رفت

الان هم که مشهدم. آشوب؟! اپ دوستیابی فارسی تکیه اش را از اپ دوستیابی تیندر گرفت و به سمت در که اپ دوستیابی جدید ایستاده بود رفت. نباید بویی از این اتفاقات میبرد. بیخیال گذشته؛ باید به چندتا از سوال های اپ دوست یابی بامبل جواب بدی. از چه حرف میزد؟ این مدت همه تغییر کرده بودند.

مطالب مشابه