ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل باران
باران
32 ساله از ماکو
تصویر پروفایل محمد
محمد
37 ساله از ارومیه
تصویر پروفایل مهرداد
مهرداد
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
26 ساله از تهران
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
20 ساله از تهران
تصویر پروفایل پارسا
پارسا
31 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل پریا
پریا
40 ساله از اراک
تصویر پروفایل محبوبه
محبوبه
30 ساله از قم
تصویر پروفایل مجتبی
مجتبی
32 ساله از قم
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
32 ساله از دلفان
تصویر پروفایل محمدمهدی
محمدمهدی
34 ساله از شهریار

متن آهنگ تولدت مبارک عشقم چیست؟

عشقم رو نخواستم! حتی من اون موقع خونه ام نبودم اهنگ تولدت مبارک عشقم خرداد ماهی بی رمق جواب داد: دروغ میگی! تو اونجا بودی!

متن آهنگ تولدت مبارک عشقم چیست؟ - آهنگ


لینک دانلود آهنگ تولدت مبارک عشقم

من فکر میکردم عشقش یه هوسه, زود فراموش میکنه, ولی اشتباه میکردم اون از ته دلش عاشق تو بود لحظه لحظه های با هم بودنتونو برام میگفت قرارای روی پشت بومتونو, بیرون رفتناتونو کلیت هر اتفاقی که بینتون می افتاد رو بهم میگفت آهنگ تولدت مبارک عشقم برای استوری ناباورانه گفت: باور نمیکنم! ولی اون از من خواسته بود به کسی چیزی نگم, حتی آتوسا هم خبر نداشت ولی اهنگ تولدت مبارک عشقم با صدای زن به من گفته بود میگفت من عاقلانه تر از اون رفتار میکنم,

اهنگ تولدت مبارک عشقم ترکی خیلی میدونم

میخواست اگه یجای کار اشتباه کرد, من بهش بگم! خیلی پست فطرتی اهنگ تولدت مبارک عشقم ترکی خیلی میدونم ولی خب چاره ای نداشتم آهنگ تولدت مبارک عشقم برای استوری هق زد: اون کابوسا, اون چیزی که مدام ازش میترسیدی بخاطرش تو رو ترک کنم همین بود؟ نه! اینکه من بفهمم برادرتو, عشق منو, کاشتی و خاک کردی, آره؟ اهنگ تولدت مبارک عشقم پوبون فریاد زد: من آهنگ تولدت مبارک عشقم رو نخواستم! حتی من اون موقع خونه ام نبودم اهنگ تولدت مبارک عشقم خرداد ماهی بی رمق جواب داد: دروغ میگی! تو اونجا بودی! پس کی اون پیام رو با گوشی اهنگ تولدت مبارک عشقم اشوان برام فرستاده بود؟ اون گوشی همراه آهنگ تولدت مبارک عشقم پیدا شده هیچ دلیلی وجود نداشت که اهنگ تولدت مبارک عشقم با صدای زن بعد اون همه علاقه, بخواد همچین پیامی برام بفرسته خودت الان گفتی که اون از ته دل منو دوست داشت

اهنگ تولدت مبارک عشقم خرداد ماهی که به پهنای صورت اشک میریخت

اهنگ تولدت مبارک عشقم خرداد ماهی که به پهنای صورت اشک میریخت گفت: آهنگ تولدت مبارک عشقم بهم گفته بود میخواد فرار کنه ازم خواست تا وقتی که بر میگرده مراقب تو باشم من ترسیدم اهنگ تولدت مبارک عشقم اشوان تخص از خونه فرار کنه و عاقبت بخیر نشه, ترسیدم بزرگ بشه, بیکار بشه, یا  و اعضای بدنشو در بیارن بخاطر همین به مامان گفتم که آهنگ تولدت مبارک عشقم ساکشو بسته مامانم اول باورش نمیشد ولی بعد که فهمید راست میگم, سر به جون بابام گرفت که داره بچه ها رو بد بخت میکنه و اهنگ تولدت مبارک عشقم جدید ۱۴۰۰ دیگه کارد به استخونش رسیده و قصد فرار کرده و باید جلوشو بگیره اهنگ تولدت مبارک عشقم با صدای زن بی خبر از همه جا از بیرون اومد خونه که بابام گرفتش زیر باد کتک که میخوای فرار کنی و آبروی ما رو ببری اهنگ تولدت مبارک عشقم جدید ۱۴۰۰م جلوی بابام قد علم کرد و گفت آره! میخوام فرار کنم و توام نمیتونی مانعم بشی بابام گفت همه رو از دستت خالص میکنم ولی اهنگ تولدت مبارک عشقم اشوان کله شق گفت پدر نیستی اگه منو نخندونی , یا منو بخندون یا من از خونه میرم بابام به آنی عصبانیتش فرو کش کرد, آروم آروم شد مامان و شادیا رو حبس کرد توی اتاق و اهنگ تولدت مبارک عشقم جدید ۱۴۰۰ و منو برد توی زیرزمین بهم گفت نگاه کن و شاهد باش که چه اتفاقی بینمون میفته!

مطالب مشابه