ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
43 ساله از رشت
تصویر پروفایل الماس
الماس
30 ساله از کرج
تصویر پروفایل سعیده
سعیده
32 ساله از تهران
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
48 ساله از تهران
تصویر پروفایل حامد
حامد
31 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل فائزه
فائزه
22 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل حسین
حسین
29 ساله از یزد
تصویر پروفایل سعید
سعید
38 ساله از آمل
تصویر پروفایل پریسا
پریسا
28 ساله از همدان
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
27 ساله از تهران
تصویر پروفایل علی اکبر
علی اکبر
42 ساله از کرج
تصویر پروفایل ایمان
ایمان
24 ساله از ایرانشهر

بهترین متن های عاشقانه انگلیسی

با متن های عاشقانه انگلیسی برای بیو رستا و متن های عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا قرار شد که گیتار بزنه.. .. برای اولین بار میخواستم آواز خوندنشو ببینم

بهترین متن های عاشقانه انگلیسی - متن های عاشقانه


تصویر متن های عاشقانه انگلیسی

یکم خلوت تر بشه که کسی تو رستوران هنوز نیست متن های عاشقانه انگلیسی خاص تو میاری ؟؟؟؟ من میترسم پام پیچ بخوره آخه کفشام خیلی ناجوره! فقط بخاطر متن های عاشقانه انگلیسی برای بیو قبول کردم فشفشه هارو روی کیک گذاشت رفتیم سمت میز بلفاصله برقا قطع شد متن های عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا فشفشه هارو روشن کرد و شعر تولد پخش شد همه شروع کردن به دست زدن با استرس رفتم سمت میز و کیکو جلوی متن های عاشقانه انگلیسی گذاشتم امیر متعجب به من و کیک خیره شده بود خنده ای کردم و رفتم یک گوشه ایستادم.. .......

متن های عاشقانه انگلیسی برای همسر متعجب و با قیافه خنده داری

امیر متعجب و با قیافه ی خنده داری گفت متن های عاشقانه انگلیسی برای همسر متعجب و با قیافه خنده داری گفت: مگه امروز تولدمه ؟؟؟؟؟ متن های عاشقانه انگلیسی برای بیو جوابشو داد خنده کرد و حواس پرتی نثار خودش کرد نشست پشت میز و من کیکو جلوش گذاشتم فقط یک لحظه نگاهامون با هم گره خورد.. .. غرق شده بودم توی خورشید نگاهش.. . چند لحظه بعد به خودم اومدم و نگاهمو ازش گرفتم خواست شمع تولدشو فوت کنه که رستا گفت: عه متن های عاشقانه انگلیسی اول آرزو کن.. .. خنده ای کرد و گفت: از کجا میدونی نکردم ؟؟؟؟؟

متن های عاشقانه انگلیسی همراه با معنی فارسی خندید و حرفی نزد هه! معلومه آرزوش چی بوده دیگه سال دیگه با متن های عاشقانه انگلیسی با معنی خانوم تولدشو بگیره.. .. حتی تصورشم برام سخت بود که بخوام کنار یکی دیگه ببینمش.. .. خیلی سخت بود واسم بی اهمیت به اشک چشمام کادو رو درآوردم و تنها حرفی که زدم گفتم: صد و بیست سال زنده باشی لبخندی زد و تشکر کرد و کادو رو گرفت.. ..

با متن های عاشقانه انگلیسی برای بیو رستا و متن های عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا قرار شد که گیتار بزنه.. .. برای اولین بار میخواستم آواز خوندنشو ببینم.. .. که همون لحظه سر و کله ی مهیا پیدا شد با انزجار نگاهمو ازش گرفتم.. .... دستشو روی سیمای گیتار کشید.. .. و باهاش ریتم گرفت و قبل از اینکه بخونه گفت: دو تا دل رو همه با هم بگید همه سر تکون دادیم.. ... شروع کرد به خوندن حتی اینکه این آهنگ واسه متن های عاشقانه انگلیسی با معنی باشه دیوونم میکرد.. ....

متن های عاشقانه انگلیسی خاص میرقصه به ساز دلم

پا گذاشتی توی دنیام … دیگه دنیام بی تو هیچه بی تو هیچه بی تو هیچه! اینکه ما دوتا برای هم میمیریم؛ به کسی چه به کسی چه به کسی چه؟! متن های عاشقانه انگلیسی خاص میرقصه به ساز دلم! وقتی عشقم تورو دارم… تورو دارم، تورو دارم متن های عاشقانه انگلیسی تا الان اینو باید فهمیده باش؛ بیقرارم بیقرارم بیقرارم! دوتا دل تو ساحل؛ متن های عاشقانه انگلیسی برای همسر حال و هوایی دل غافل! با تو نیمه قلبم شده کامل…

کجا دیوونه دیدی بشه عاقل؟! اینجا یکی تب داره؛ برات بدحاله عشقم تورو میشناسه دلم، چند ساله… و.. ..... """""""" متن های عاشقانه انگلیسی برای بیو دوتا دل رو میگفتن ولی من فقط زیر لب آهنگو زمزمه میکردم و سعی میکردم که اشک چشمام نریزه.. ...سرمو پایین بردم اشکام چکید.. ..متن های عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا وجودم میلرزید.. ..چی میشد اگه مجبور نبودم ازش دوری کنم ؟.. ....آخه چرا همیشه باید یک اتفاق بد گریبان گیر اتفاقای خوب زندگیم میشد ؟؟؟؟.. ... با دیدن اینکه متن های عاشقانه انگلیسی با معنی کنار متن های عاشقانه انگلیسی نشست قلبم بدجوری فشرده شد.. ... متن های عاشقانه انگلیسی و فارسی از اینکه امیر بهش اجازه داد که کنارش بشینه.. .. سرم پایین بود و نگاهشون نمیکردم.. ... 

مطالب مشابه