ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
24 ساله از تهران
تصویر پروفایل اکبر
اکبر
40 ساله از تهران
تصویر پروفایل پریا
پریا
41 ساله از شمیرانات
تصویر پروفایل سیده سارا
سیده سارا
39 ساله از ورامین
تصویر پروفایل منا
منا
29 ساله از تهران
تصویر پروفایل مریم
مریم
43 ساله از ساری
تصویر پروفایل ندا
ندا
41 ساله از زنجان
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
51 ساله از کرمانشاه
تصویر پروفایل میترا
میترا
32 ساله از اردبیل
تصویر پروفایل ساجده سادات
ساجده سادات
31 ساله از قم
تصویر پروفایل سمیرا
سمیرا
37 ساله از ساری
تصویر پروفایل امین
امین
37 ساله از تهران

بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران کدام است؟

بهترین روش دوست یابی مجازی اون بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران که می پرستی، به اون قبله ای که سمتش بهترین برنامه دوست یابی در ایران رایگان

بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران کدام است؟ - دوستیابی


تصویر بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران

یه بار دیگه با این دستات بزنی تو گوشم بازم بهت هیچی نمیگم. حاضرم...بهترین برنامه دوست یابی در ایران رایگان حاضرم یه بار دیگه زیر دست و پات له بشم...حاضرم یه بار دیگه با کمربندت بیفتی به جونم ولی بهم کم محلی نکنی...بهترین برنامه دوست یابی در ایران رایگان من نمیتونم...به من پشت نکن...من فقط تورو دارم...بدون تو نمیتونم... با لحنی که کمتر باهاش آشنا بودم گفت: نمیخوام چیزی بشنوم هستی؟

بهترین روش دوست یابی مجازی و با عصبانیت به چشماش زل زدم

ناخودآگاه صدام رفت بهترین روش دوست یابی مجازی و با عصبانیت به چشماش زل زدم و گفتم: چرا؟چرا با من اینجوری میکنی؟چرا با خودخوریت میخوای نابودم کنی؟چرا نمیخوای حرفامو بشنوی؟چرا دیگه بهترین جا برای دوست یابی من نیستی؟ یعنی من ارزش دفاع کردن از خودمم ندارم؟ تو حق نداری کسی رو که تنها پناهش شوهرشه اینجوری متهم کنی بهترین روش دوست یابی مجازی اون بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران که می پرستی، به اون که سمتش بهترین برنامه دوست یابی در ایران رایگان، به جون خودت من اون در لعنتی رو واسه اون کثافت باز نکردم.

به جون مامانم کلید داشت. با پشت دست اشکامو پاک کردم.به من نگاه نمی کرد شونه هاشو گرفتم و با حرص گفتم: آره، مزاحم تلفنی داشتم، تو خیابون هم همش تعقیبم می کرد اما حتی یه بار هم به حرفاش گوش نکردم.اگرهم بهت نگفتم فقط بخاطر رویا بود، دلم نمی خواست بفهمه شوهرش چه انگلیه!!

بهترین برنامه دوست یابی در ایران برای ایفون زندگی خیانت نکردم

من به تو و بهترین برنامه دوست یابی در ایران برای ایفون زندگی خیانت نکردم شاهرخ.بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران اینو بفهم...

به من نگاه کن. وقتی دیدم اثر نداره ملتمسانه گفتم: تورو بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران نگام کن بهترین جا برای دوست یابی.نگام کن که بدجوری دلتنگ نگاتم...کم کم داره برق چشات از یادم میره.مگه نمی گفتی تو تمام هستی منی؟پس چرا به هستی ت نگاه نمی کنی بی معرفت؟یعنی انقدر منفورشدم؟یعنی از چشمت افتادم که.... برگشت با حلقه ای اشک به چشمام زل زد و گفت: نه، هیچ وقت.اشک نیستی که راحت از چشمم بیفتی، من هنوزم میگم که تو هستی منی. هنوزم....ولی دیگه نمیتونم به چشمات نگاه کنم.نه اینکه تو گناهکار باشی ها نه.

مسئله ی نیست...اون لحظه همش جلوی چشممه.فکر اینکه روی تمام هستی م دست بلند کردم، داغونم میکنه.مطمئنم اگه اون کار ازم براومده، بدتر از اونم میتونم انجام بدم. تقصیر تو هم نیست، تقصیر خودمه چون جنون دارم... هم نمیخوام بیشتر از این تورو به خودم وابسته کنم...من فهمیدم که تو گناهی نداشتی...فهمیدم که شک من همیشه بی مورد بوده ولی دیگه نمیخوام تورو مجبور کنم با بهترین برنامه دوستیابی از نظر کاربران بمونی... خشکم زده بود و فقط به لبای بهترین روش دوست یابی مجازی خیره بودم ومنتظر بودم تا جمله شو کامل کنه اما اون دیگه ادامه نداد... با تعجب پرسیدم: یعنی چی؟

با ملایمت گفت: میخوام با میثاق صحبت کنم که وکالتتو قبول کنه.مهریه تو بگیرو برای همیشه برو.... بهترین برنامه دوست یابی در ایران برای ایفون....من باید چیکار کنم؟ -برو هستی.بخاطر خودت.بخاطر من...بخاطر آینده مون.اینجوری به نفع هردومونه چون معلوم نیست که قصه ی زندگی ما چه جوری تموم بشه پس بیا قبل از اینکه تمومش کنن خودمون تمومش کنیم. انگار آب سردی روم ریخته باشن.یخ کرده بودم...هیچ وقت انتظار شنیدن این جمالت رونداشتم اونم از بهترین جا برای دوست یابی که دیوونه من بود... وقتی دید ساکتم ادامه داد

مطالب مشابه