ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل باران
باران
32 ساله از ماکو
تصویر پروفایل محمدمهدی
محمدمهدی
34 ساله از شهریار
تصویر پروفایل رها
رها
38 ساله از کرج
تصویر پروفایل مهتاب
مهتاب
43 ساله از تهران
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
32 ساله از دلفان
تصویر پروفایل محبوبه
محبوبه
30 ساله از قم
تصویر پروفایل مهرداد
مهرداد
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
26 ساله از تهران
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
32 ساله از تهران
تصویر پروفایل مجتبی
مجتبی
32 ساله از قم
تصویر پروفایل پارسا
پارسا
31 ساله از اصفهان

اهنگ مال خود من باش محلی جدید از کجا دانلود کنم؟

اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار کامل خندید: بهت میگم باهوشیا! نخیر! چون حرفام خیلی طول میکشه میخوام اول یچیزی بخوریم بعد! والا تو رو نمیدونم

اهنگ مال خود من باش محلی جدید از کجا دانلود کنم؟ - اهنگ


اهنگ مال خود من باش محلی جدید

حاال نوبت شماست!  فکری کرد و گفت: اول شام, بعد حرفای من ولی ولی نداره! حرفای منم کلی طول میکشه, تو تازه از بیمارستان مرخص شدی! باید خوب تقویت شی اهنگ مال خود من باش محلی کامل دلشوره گرفت و گفت: یعنی ممکنه با شنیدن حرفای شما لب به غذا نزنم؟ اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار کامل خندید: بهت میگم باهوشیا! نخیر! چون حرفام خیلی طول میکشه میخوام اول یچیزی بخوریم بعد! والا تو رو نمیدونم ولی منکه گشنمه اهنگ مال خود من باش محلی نفس عمیقی کشید: شرمنده! ازتون پذیراییم نکردم دشمنت شرمنده! منکه مهمون نیستم!

اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار لبخندی زد

یه پا صاحب خونه شدم واسه خودم اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار لبخندی زد و به آشپزخانه رفت میز شام را چید و هر دو روی صندلی پشت میز نشستند نایلونهای غذا را باز کرد, ته چین بود آهنگ مال خود من باش محلی مازندرانی کامل با حسرت نگاهی به ته چینها انداخت و گفت: به شدت هوس ته چینای تو رو کرده بودم بخاطر همین گرفتم البته اینا که جای دست! پخت تو رو نمیگیره, ولی خب! چه میشه کرد ایشالا به زودی براتون ته چین درست میکنم بفرمایید و یکی از ظرفهای غذا را به طرف  گرفت اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار کامل ظرف را از دست اهنگ مال خود من باش محلی گرفت, روی میز گذاشت و اولین لقمه را که داخل دهانش گذاشت, اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار پرسید: میدونید  کی آزاد میشه؟ معلوم نیست با سند یا وثیقه نمیشه آزادش کرد؟ ! الان نه پوفی کشید و مشغول خوردن شد و با دهان پر گفت: نگرانشم!

اهنگ مال خود من باش محلی غمگین لقمه اش را قورت داد

کاش  میذاشت برم ببینمش خب اونم دلایل خودشو واسه منع تو از دیدن  داره اوهوم اهنگ مال خود من باش محلی غمگین لقمه اش را قورت داد و گفت: بنظرت  و ماندانا چطور آدمایی هستن؟ اهنگ مال خود من باش محلی با تصور ماندانا لبخندی روی لبش نشست و گفت: خیلی مهربون, مهمون نواز, خونگرم, با معرفت در حال جویدن لقمه اش گفت: سوال مسخره ای ازت پرسیدم هر چقدر که هوش زیادی داری ولی انسان شناسیت صفره صفره درباره هر کی ازت نظر بخوام, همینجوری صفات خوب پشت سرش ردیف میکنی اهنگ مال خود من باش محلی کامل خندید, قاشقش را از غذا پر کرد و گفت: مگه بده که همه آدما ر و خوب میبینم؟ بد نیست, افتضاحه! خودت ضربه میخوری اهنگ مال خود من باش محلی کامل ریمیکس با بهت گفت: متوجه نمیشم آهنگ مال خود من باش محلی مازندرانی کامل لیوانش را از دوغ پر کرد و گفت: متوجهت میکنم, به موقش و موقش کیه؟ بعد از شام !

اهنگ مال خود من باش محلی کامل ریمیکس معترض گفت

مکثی کرد و ادامه داد: در عجبم از خنگی تو! اهنگ مال خود من باش محلی کامل ریمیکس معترض گفت:  حرف حق تلخه! قبل از ورود آر یا توی زندگیت خیلی خیلی زبل تر و باهوش تر بودی, ولی حاال یک نفس لیوان دوغش را سرکشید که اهنگ مال خود من باش محلی کامل گفت: با این حرفاتون دارید نگرانم میکنید!  قاشق غذایی داخل دهانش گذاشت و گفت: طعمش بد نیست اهنگ مال خود من باش محلی با صدای بچه لقمه اش را قورت داد و گفت: چقدر ناشیانه قصد دارید بحث رو عوض کنید اهنگ مال خود من باش محلی با صدای بچه خندید و چیزی نگفت و مابقی شام در سکوت خورده شد اهنگ مال خود من باش محلی ظرفهای کثیف را داخل سینک گذاشت دو استکان چای ریخت و به سالن رفت و پیش اهنگ مال خود من باش محلی غمگین روی مبل نشست و گفت: خب ! منتظرم حرفاتون رو بشنوم  نفس عمیقی کشید و گفت: یادت میاد که بهت گفتم  توی زندگیش یه نقطه مبهم داره؟ بله! خیلیم تالش کردید بفهمید اون نقطه چیه

مطالب مشابه