ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل محمدمهدی
محمدمهدی
34 ساله از شهریار
تصویر پروفایل مجتبی
مجتبی
32 ساله از قم
تصویر پروفایل مهتاب
مهتاب
43 ساله از تهران
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
32 ساله از دلفان
تصویر پروفایل رها
رها
38 ساله از کرج
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
32 ساله از تهران
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
26 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهرداد
مهرداد
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل باران
باران
32 ساله از ماکو
تصویر پروفایل پارسا
پارسا
31 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل محبوبه
محبوبه
30 ساله از قم

اهنگ مال خود من باش با گیتار دارد؟

صدای استاد او را از افکارش بیرون کشید و اجازه نداد بیشتر از این غرق انزجار شود: تو از اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل خبر داری؟

اهنگ مال خود من باش با گیتار دارد؟ - اهنگ


اهنگ مال خود من باش با گیتار کلاسیک

که چیزی دستگیرتون نشد میدونستی خونه آقای فرهی رو خراب کردن؟ بله چند شب پیش که با اون رفته بودیم خونه ماشینمو بردارم دیدیم اتفاقا خیلی بهم ریخت و یاد آن شب کذایی افتاد و آن رابطه تلخ! احساس تنفر کرد که صدای استاد او را از افکارش بیرون کشید و اجازه نداد بیشتر از این غرق انزجار شود: تو از اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل خبر داری؟

آهنگ مال خود من باش با گیتار ریمیکس که انتظار چنین سوالی را از استاد نداشت گفت: اهنگ مال خود من باش با گیتار بی کلام؟! بله منکه خبری ازش ندارم ولی  میگفت چند سال پیش توی تهران اونو دیده و باهاش حرف زده انگار وضع مالیش رو به راه شده بوده همین؟ خب همون اوایلم که از خونه فرار کرده بود گفتن آقای فرهی اونو توی تهران دیده

اهنگ مال خود من باش با گیتار فرار کرده

ولی اهنگ مال خود من باش با گیتار فرار کرده و آقای فرهی نتونسته باهاش حرف بزنه! بنظرت دلیلش اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای زن چی بوده؟ اونم درست چند ماه بعد از رفتن اهنگ مال خود من باش با گیتار بی کلام  میگفت مام نمیدونیم ولی حدس میزد از زندگیش و سخت گیریهای پدرش خسته شده بوده و حدس میزنی دلیل تنفر  از خانوادش چیه؟ اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای زن معترض گفت: استاد! بیست سوالیه؟ بهت میگم خنگ شدی میگی نه! آخه یه دختر جوون پرستار که خودش مستقل شده چرا !

باید از سخت گیری پدرش وقتی میتونه به راحتی واسه خودش مستقل بشه!

اهنگ مال خود من باش با گیتار کاملش کالفه گفت: من از کجا بدونم؟ چرا رک و راست نمیگید قضیه چیه میدونی چرا اون ؟ خب دلیلش مگه شکایت مراجعه کنندش ازش نیست؟ نخیر! دلیلش اینه که شاهد یه عقد بوده و لب باز نکرده! البته هنوز ثابت نشده بنظر میرسه با زرنگی تموم داره از زیرش در میره ولی با حرفایی که تو الان زدی, مطمعن شدم اونم شاهد عقد بوده هنوز دارن ازش سیمجیم میکنن

اهنگ مال خود من باش با گیتار کاملش با بهت پرسید

اهنگ مال خود من باش با گیتار کاملش با بهت پرسید: عقد؟ عقد کی؟! عقد اهنگ مال خود من باش با گیتار ناباورانه زمزمه کرد: اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای بچه؟ خونه آقای فرهی رو بنگاهی فروخته به یه بساز بفروش اونم خونه رو کوبیده واسه آپارتمان که در حین خراب کردن ساختمون خیلی اتفاقی به کلی استخون بر میخورن!

اولش توجهی نمیکنن اما بعدش وقتی به سر یه انسان میرسن زنگ میزنن آهنگ مال خود من باش با گیتار ریمیکس یه ساکم همراهش پیدا میکنن که توش کلی لباس بوده به عالوه مدارک شناسایی اهنگ مال خود من باش با گیتار فرهی! یه ساعت و گوشی موبایلم همراهش پیدا شده بخاطر همین مدارکم خانواده فرهی رو احضار کردن آقای فرهی گفته که شیش سال پیش وقتی میفهمه اهنگ مال خود من باش با گیتار قصد رفتن کرده, خانم فرهی و اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای بچه رو توی اتاق میذاره و اونو میبره توی زیر زمین و بعدم  توی زیر زمین و ساکی که اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل برای رفتنش بسته بوده رو هم باهاش  و روشو سیمان میکشه زن و دخترشم میگه که اگه حرفی بزنن اونا رو هم بعدم همه جا چو میندازن که اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل بخاطر اختلافی که با پدرش داشته از خونه زده بیرون

مطالب مشابه