ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل مهرداد
مهرداد
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل مجتبی
مجتبی
32 ساله از قم
تصویر پروفایل محبوبه
محبوبه
30 ساله از قم
تصویر پروفایل پریا
پریا
40 ساله از اراک
تصویر پروفایل محمد
محمد
37 ساله از ارومیه
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل باران
باران
32 ساله از ماکو
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
32 ساله از دلفان
تصویر پروفایل پارسا
پارسا
31 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
26 ساله از تهران
تصویر پروفایل محمدمهدی
محمدمهدی
34 ساله از شهریار
تصویر پروفایل حمید
حمید
39 ساله از قم

اهنگ مال خود من باش با صدای زن ایرانی است؟

استاد داشت یک پیام از اهنگ مال خود من باش با صدای زن ریمیکس داشت: سالم عزیزم سابقه نداشته گوشیت خاموش باشه نگرانت شدم در اولین فرصت باهام تماس بگیر

اهنگ مال خود من باش با صدای زن ایرانی است؟ - اهنگ


لینک دانلود اهنگ مال خود من باش با صدای زن

سر میز بلند شد و روی میز داخل سالن نگاهی انداخت, گوشیش نبود داخل اتاق خواب هم نبود یادش آمد آخرین باری که گوشی دستش بود, توی سالن داشت با ماندانا صحبت میکرد به سالن برگشت و همه جا را دقیق گشت که دید گوشی زیر مبل افتاده با تعجب آن را برداشت و نگاه به صفحه اش کرد خاموش بود به اتاق خواب بازگشت, شارژر را برداشت و گوشی را به شارژ زد و به سر میز ناهار برگشت بعد از صرف ناهار, ماندانا چند ساعتی پیش اهنگ مال خود من باش با صدای زن ریمیکس شاد ماند و باهم گپ زدند

کلی به اهنگ مال خود من باش با صدای زن ترکی اصرار کرد

موقع رفتن کلی به اهنگ مال خود من باش با صدای زن ترکی اصرار کرد که همراهش برود و شب را با آنها بگذراند ولی اهنگ مال خود من باش با صدای زن شاد قبول نکرد غروب بود که ماندانا رفت و اهنگ مال خود من باش با صدای زن ترکی تازه یاد گوشیش افتاد آن را از شارژ بیرون کشید و روشنش کرد چند تماس از ماندانا و اهنگ مال خود من باش با صدای زن و استاد داشت یک پیام از اهنگ مال خود من باش با صدای زن ریمیکس داشت: سالم عزیزم سابقه نداشته گوشیت خاموش باشه نگرانت شدم در اولین فرصت باهام تماس بگیر چند پیام هم از استاد داشت: سالم دختر گوشیت خاموشه چرا؟ خواستم حالتو بپرسم باز که گوشیت خاموشه نگرانت شدم گوشی اهنگ مال خود من باش با صدای زن تیک تاک که خاموشه معلوم هست کجایید؟ اومدم در خونه

اهنگ مال خود من باش با صدای زن دانلود نبودی

اهنگ مال خود من باش با صدای زن دانلود نبودی در اولین فرصت باهام تماس بگیر اومدم در خونه خودت متاسف شدم تا خبرو شنیدم نگرانتم اهنگ مال خود من باش با صدای زن شاد باهام تماس بگیر متعجب شد! استاد چه خبری شنیده بود و متاسف شده بود؟ اول شماره اهنگ مال خود من باش با صدای زن را گرفت به محض اولین بوق صدای اهنگ مال خود من باش با صدای زن در گوشش پیچید: سالم اهنگ مال خود من باش با صدای زن ریمیکس شاد ! کجایی تو؟ نگرانت شدم سالم عزیزم ببخش نگرانت کردم گوشیم افتاده بود زیر تخت چند روز و خاموش شده بود, پیداش نمیکردم خوبی؟ زنگ زدم خونه ام نبودی خب چون خونه اهنگ مال خود من باش با صدای زن دانلود بهت که گفتم !

اهنگ مال خود من باش با صدای زن ریمیکس جیغی کشید

اهنگ مال خود من باش با صدای زن ریمیکس جیغی کشید: چی؟ خونه اهنگ مال خود من باش با صدای دختر ؟ بهم نگفته بودی نکنه عقد کردی دوازدهم آذر جشنمونه تشریف بیارید اهنگ مال خود من باش با صدای زن با لحن ناراحتی گفت: دلم میخواد, ولی میدونی که! شاید نتونیم بیایم میدونم عزیزم اشکالی نداره قربونت برم بابا خوبه؟ عالی! قربونش برم, عاشقشم نمیدونی چقدر خوشحالم خونمونه اذیتت که نمیکنه؟ الهی بگردم, بابا آز اری نداره! اهنگ مال خود من باش با صدای زن تیک تاک خوبه؟ شکر, خوبه! سالم میرسونه میشه بیای چت؟ میخوام بابا و بارانا رو ببینم من و ساسانم هویج دیگه اهنگ مال خود من باش با صدای زن ریمیکس خندید: نه عزیزم منظورم اینه میخوام همه رو ببینم ساسان که االن سر کاره! اگه تا ساعت یازده شب بیدار میمونی میایم چت ! باشه, بیدارم منتظرتونم, فعال تماس را قطع کرد و شماره خانم فرهی را گرفت

مطالب مشابه