ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل پارسا
پارسا
31 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل نسترن
نسترن
28 ساله از اهواز
تصویر پروفایل پریا
پریا
40 ساله از اراک
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل مجتبی
مجتبی
32 ساله از قم
تصویر پروفایل محمدمهدی
محمدمهدی
34 ساله از شهریار
تصویر پروفایل باران
باران
32 ساله از ماکو
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
32 ساله از دلفان
تصویر پروفایل مهرداد
مهرداد
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل محبوبه
محبوبه
30 ساله از قم
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
26 ساله از تهران
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
20 ساله از تهران

اهنگ جدید تتلو سهم من چیه؟

بذار سر فرصت خودش همه چیز رو بهت میگه اینجوری بهتره اینو یه روانشناس داره بهت میگه اهنگ جدید تتلو سهم سکوت کرد و چیزی نگفت که اهنگ جدید تتلو منو ببخش گفت

اهنگ جدید تتلو سهم من چیه؟ - اهنگ


اهنگ جدید تتلو سهم من

نمیخواست تو بدونی چون خجالت میکشید و نگران بود! نگران بود پسش بزنی پس حالا که فهمیدی لطفا آروم باش و بیا بشین اهنگ جدید تتلو منو ببخش داشت بهش فکر میکرد که اهنگ جدید تتلو سهم ریمیکس را روی مبل نشاند و گفت: حالت خوبه؟ اهنگ جدید تتلو سهم ریمیکس بی توجه به سوال  پرسید: مادرش چی؟ اون چرا در دسترس نیست؟ چون توی دهات پیش مادر مریضشه یعنی خانواده اهنگ جدید تتلو سهم بدون سانسور از قضیه خبر ندارن؟

اهنگ جدید تتلو سهم که کمی خیالش راحت شده بود

هیچکس جز همکاراش توی مرکز خبر ندارن اهنگ جدید تتلو سهم که کمی خیالش راحت شده بود نفس عمیقی کشید و گفت: کاش از اول راستشو بهم میگفتید کی چه میدونه از دیروز تا حالا چی بهم گذشته معذرت میخوام ولی خواست خودش بود میتونم برم مالقاتش؟ میتونی اما بنظرم نری بهتره! بنظرم اصلا به روش نیار! بذار فکر کنه تو باور کردی ماموریته دوست دارم کنارش باشم میدونم, حستو درک میکنم, ولی اگه بری پیشش غرورشو له میکنی! بذار بیاد, بعد باهاش حرف بزن هر چند من بهت گفتم که اگه به روش نیاری خیلی بهتره! بذار سر فرصت خودش همه چیز رو بهت میگه اینجوری بهتره اینو یه روانشناس داره بهت میگه اهنگ جدید تتلو سهم سکوت کرد و چیزی نگفت که اهنگ جدید تتلو منو ببخش گفت: بیا سر میز عزیزم

اهنگ جدید تتلو سهم سعی کرد بر خودش مسلط شود

نکنه کباب برگ دوست نداری اهنگ جدید تتلو سهم سعی کرد بر خودش مسلط شود لبخندی زد و گفت: چرا اتفاقا! خیلی دوست دارم پس بیا سر میز عزیزم باید در غیاب اهنگ جدید تتلو سهم بدون سانسور حسابی مراقب خودت باشی اون واقعا عاشقته علی رغم میل باطنیش سر میز حاضر شد خیلی گرسنه اش بود و احساس ضعف میکرد, ولی میل به چیزی نداشت با حرفهای تیرداد خیالش تا حدی راحت شده بود که حداقل اهنگ جدید تتلو سهم بدون سانسور سالم است و بالیی سرش نیامده غذایش را خورد, تشکر کرد, از سر میز بلند شد و به سالن رفت و روی صندلی نشست تینا هم دنبالش آمد و کنارش نشست اهنگ جدید تتلو سهم خندید: هنوزم میگم که بچه شما خیلی خیلی آرومهاونم هم خندید: آره بچم! کاری نداره اهل شیطونی نیست

مطالب مشابه