ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
32 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهتاب
مهتاب
43 ساله از تهران
تصویر پروفایل مجتبی
مجتبی
32 ساله از قم
تصویر پروفایل باران
باران
32 ساله از ماکو
تصویر پروفایل محمدمهدی
محمدمهدی
34 ساله از شهریار
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل رها
رها
38 ساله از کرج
تصویر پروفایل محمد
محمد
37 ساله از ارومیه
تصویر پروفایل مهرداد
مهرداد
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
26 ساله از تهران
تصویر پروفایل پارسا
پارسا
31 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
32 ساله از دلفان

آهنگ تولدت مبارک پسرم کی خونده؟

اوهوم آهنگ تولدت مبارک پسرم جدید ۱۴۰۰ از اتاق بیرون رفت و کمی بعد با دکتریوارد اتاق شد دکتر پس از چک کردن عالعم حیاتی آهنگ تولدت مبارک پسرم برای استوری گفت

آهنگ تولدت مبارک پسرم کی خونده؟ - آهنگ


آهنگ تولدت مبارک پسرم

 نفس عمیقی کشید: پس خیلی وقت نیست اینجام گوشیم کجاست؟ خونه ملتمس نگاهی به آهنگ تولدت مبارک پسرم جدید ۱۴۰۰ انداخت و گفت: لطفا کارهای ترخیصمو انجام بدید خواهش میکنم مطمعنی حالت خوبه؟ اوهوم آهنگ تولدت مبارک پسرم جدید ۱۴۰۰ از اتاق بیرون رفت و کمی بعد با دکتریوارد اتاق شد دکتر پس از چک کردن عالعم حیاتی آهنگ تولدت مبارک پسرم برای استوری گفت: مشکلی برای مرخص کردنت وجود نداره, به شرط اینکه رفتی خونه مراقب خودت باشی باید خوب غذا بخوری و از هیجانم دوری کنی باشه؟

آهنگ تولدت مبارک پسرم صوتی به نشانه تایید سری تکان داد

و آهنگ تولدت مبارک پسرم صوتی به نشانه تایید سری تکان داد دکتر از اتاق بیرون آمد و آهنگ تولدت مبارک پسرم گفت: میرم دنبال کارات زود بر میگردم و از اتاق خارج شد چشمهایش از فرط گریه ای که کرده بود باز نمیشد سرش به شدت درد میکرد حال بدی داشت دل توی دلش نبود که آهنگ تولدت مبارک پسرم علیرضا را ببیند و عقده هایش را سر او خالی کند اصال اگر آهنگ تولدت مبارک پسرم امیرعلی را میدید چه واکنشی باید نشان میداد؟ با صدای آهنگ تولدت مبارک پسرم به خودش آمد: پاشو دختر جان اهنگ تولدت مبارک پسرم تاج سرم از بازداشت در اومده آهنگ تولدت مبارک پسرم بهمن ماهی دستپاچه گفت: کی؟ همین الان بهم زنگ زد گفت هر چی زنگ زده موبایلت بر نداشتی خونه ام نبودی آهنگ تولدت مبارک پسرم ازت خبر نداره منم گفتم پیش منی آوردمت بیرون حال و هوات عوض شه و یه پیاده روی صبحانه ام توی پارک انجام بدیم

آهنگ تولدت مبارک پسرم از جا برخاست

فقط کاش از حال خرابت نفهمه مریضی آهنگ تولدت مبارک پسرم از جا برخاست: نه! نمیذارم بفهمه آهنگ تولدت مبارک پسرم جدید ۱۴۰۰ از داخل کمد لباسهای آهنگ تولدت مبارک پسرم صوتی را دستش داد یک مانتو شلوار اسپرت مشکی بود با شال بنفش آنها را پوشید و از بیمارستان خارج شدند که آهنگ تولدت مبارک پسرم پرسید: ببرمت خونه آهنگ تولدت مبارک پسرم امیرعلی؟ اوهوم ممنون مطمعنی میخوای بری توی اون خونه؟ بله! یه سری حرفا هست که باید از زبون خودش بشنوم ! سوار ماشین شدند و به راه افتادند که آهنگ تولدت مبارک پسرم بهمن ماهی گفت:

آهنگ تولدت مبارک پسرم چی؟

فقط یه چیزی آهنگ تولدت مبارک پسرم چی؟ اینکه شما از هیچی خبر ندارید حتی بازداشت اهنگ تولدت مبارک پسرم تاج سرم بخاطر شکایت مراجعه کنندش! فقط دیدید حالم خوب نیست و ناراحتم! پس قصد داری منو قاطی نقشه هات کنی مجبورم نمیخوام آهنگ تولدت مبارک پسرم علیرضا خیلی چیزا رو بدونه تا بهتر بتونم همه چیزو بفهمم ترسم فقط بابت اینه که کار بچگانه ای انجام بدی و منم ناخواسته توش شریک شم هر کاری بکنی من پشتت هستم فقط مراقب خودت باش عاقالنه رفتار کن آهنگ تولدت مبارک پسرم برای استوری پوزخند زد: برنامه ها دارم براشون به آپارتمان که رسیدند,  دم در روی پیاده رو با حالتی پریشان منتظرشان بود روی صورت همیشه سه تیغه اش ته ریشی خود نمایی میکرد

مطالب مشابه